top of page
pregnant-woman-doing-yoga-with-personal-trainer-yoga-trainer-assisting-pregnant-woman-whil
ספינינג בייביס

איננה - כוח של סיפור


איננה - כוח של סיפור


בהנחיית דנית צור אלמוג

דנית צור אלמוג היא דולה, מדריכת הכנה ללידה ומנחת מפגשי עלמא: עיבוד לידה מרפא, עם ניסיון של למעלה

 מ-20 שנה בליווי זוגות סביב לידה.

בשנים האחרונות מתמקדת בקורסי הכשרה לנשות מקצוע - קורס דולות,

קורס עלמא: עיבוד לידה מרפא, קורס מדריכות הכנה ללידה, סדנאות והשתלמויות לנשות מקצוע


על הסדנה

איננה - כוחו של סיפור: יש דברים שקשה להבין ולתמלל רק בעזרת דיבור תיאורטי ורציונלי.

בהשתלמות נשתמש בסיפור המיתולוגי של ׳איננה מלכת שמיים וארץ׳ כדי לפגוש דברים בתוכנו, ולהבין טוב יותר איך ללוות הורים,

כשהם נכנסים למסע שממנו לא יצאו אותו הדבר.

הסיפור של איננה הוא דוגמא לסיפור הרואי. מומלץ לשלב יחד עם השתלמות ׳לידה כמסע של חניכה׳.


איפה?

בזום


מחיר

250 ש"ח


למי מיועד

נשות מקצוע.

השתלמויות לידה כמסע מיועדות ללימוד הגישה וכלים ספציפיים, שדולות יכולות לשלב בעבודה שלהן עם זוגות, לקראת לידה, במהלכה ואחריה.

המלצות

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page